2012-03-05 - Stiftelsesmøde

Svendborg Vandlaug - Copyright - all rights reserved

Referater

 

Mariendal den 05. marts 2012

 

 

Stiftelsesmøde Svendborg Kommunes Vandløbslaug

 

Velkomst v/Gert Elbæk

 

Tak til Søren Andersen for at lægge lokaler til.

 

Baggrund: GE er ansvarlig for Planter i Centrovice

 

  • Agronom Jan Hjeds har fordybet sig problematikken omkring vandplaner
  • Miljøminister Ida Auken sendte i høring/godkendt november/december 2011
  • Handleplaner i kommunerne pågår
  • Centrovice fødselshjælper på vandløbslaugene

 

Formål:

 

  • Lokal forankring – indspil til kommunernes forvaltninger på regulativer m.v.
  • Centrovice er behjælpelige med etablering af laugene og evt. hjemmeside mod betaling
  • Laugene er selvstændige og uafhængige med en selvstændig økonomi
  • En høringsberettiget paraplyorganisation på landsplan .

 

Herefter tog Jan Hjeds over (foredraget leveres til lauget på en stick)

 

 

 

 

Kontakt info:

 

Formand

Ole Jørgensen

Bjerrebyvej 91

5700 Svendborg

tlf. nr. 62 54 13 03

mobil 20 70 13 03

mail: lindegaarden@post.tele.dk