Hjem

Svendborg Vandlaug - Copyright - all rights reserved

Afvanding er helt afgørende

 

Utilstrækkelig afvanding medfører store tab af værdier og store samfundsøkonomiske tab.

 

Aktuelt

Svendborg Vandløbslaug fremlægger synspunkter for Svendborg Kommune. Formålet er at gøre opmærksom på de store negative økonomiske, menneskelige og rekreative konsekvenser af utilstrækkelig vandløbsvedligeholdelse.

 

Svendborg Vandløbslaug arbejder på at afværge negative konsekvenser af Miljøministeriets Vandplaner, som Svendborg Kommune netop nu skal omsætte til kommunale handleplaner, samt nye vandløbsregulativer.

 

Svendborg Vandløbslaug arbejder for at blive inddraget og for dialog med Svendborg Kommune, inden kommunen træffer beslutninger.

Hvornår skal kommunen rense vandløbet?

Det arbejder Svendborg Vandløbslaug for

 

Svendborg Vandløbslaugs formål er at varetage afvandingsinteresserne i Svendborg Kommune, og at repræsentere ejere og borgere med afvandingsinteresser i forhold til vandløbsmyndighederne, primært Svendborg Kommune.

 

Svendborg Vandløbslaug arbejder for, at den ødelæggende forsumpning og oversvømmelse af marker og skove, som vi bl.a. har set i sensommeren 2011, ikke forværres, men afhjælpes.

 

Svendborg Vandløbslaug arbejder for, at de ødelæggende oversvømmelser af huse og sommerhuse, der bl.a. er set i 2011 på Langeland og på Sydfalster, ikke skal gentages i Svendborg.

 

Svendborg Vandløbslaug mener, at det er vigtigt at tilgodese miljø og andre interesser omkring vandløbene.

 

Svendborg vandløbslaug mener, at der skal og kan findes løsninger, så både miljø og afvanding tilgodeses.

 

 

Nyheder: