Baggrund

Svendborg Vandlaug - Copyright - all rights reserved

Baggrund

 

Vandløbsforvaltningen er over tid ændret, så vandafledningen mange steder er forringet. Stik modsat behovet. Klimaforandringerne, med større nedbørsmængder, og hyppigere skybrud, øger behovet for effektiv vandafledning.

 

Det samme gør øgede befæstede arealer, efterhånden som byer og industriarealer vokser.

 

Miljøministeriets Vandplaner samt ”klimatilpasningen” med øget grøde og sediment i vandløbene, vil fremadrettet gøre problemerne med forsumpningog oversvømmelser endnu større.

Hvor mange penge skal samfundet miste?

Kontakt info:

 

Formand

Ole Jørgensen

Bjerrebyvej 91

5700 Svendborg

tlf. nr. 62 54 13 03

mobil 20 70 13 03

mail: lindegaarden@post.tele.dk

Hvor bred skal strømrenden være?

Rød markering viser oprindelig vandløbsbredde.

 

Hvor meget grøde skal der være i et vand"løb"?